2344
பூவிதா
4 3 1997
12 30 AM
செவ்வாய்
Sathyamangalam
விருச்சிகம்
தனுசு-மூலம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.1in-155cm
மாநிறம்
46 kg
O+
BE, Electrical Engineering
காடை குலம்
செல்லாண்டிஅம்மன்
24 years, 6 months,
சனி கேது
சுக் சூரிய புத
ராசி
குரு
சந்
லக்
மாந் செவ் ராகு
சூரிய செவ்
குரு
சந்
ராகு
அம்சம்
புத சுக்
கேது மாந்
லக்
சனி
அண்ணன் 1 சுபம்
30000
தொழில்விபரம்: Senior Test Engineer, சென்னை
சொத்துக்கள் : தோட்டம் 8 ஏக்கர்
எதிர்பார்ப்பு : சாப்ட்வேர் வேலை பூமி தேவை
பொருந்தும் நட்சத்திரம் அஸ்தம் விசாகம் சுவாதி மிருகசிரிசம் சதயம் சித்திரை பூசம் திருவோணம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-12 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img