2343
பிரபு
23 9 1993
11 52 AM
வியாழன்
Tiruppur
விருச்சிகம்
தனுசு-மூலம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
6ft-182cm
மாநிறம்
78 kg
A1+
BE
சேரன் குலம்
தங்கம்மன் கோவில் கொடுமணல்
27 years, 11 months,
கேது
சனி
ராசி
சுக்
சந்
ராகு லக் மாந்
செவ்
சூரிய புத குரு
லக்
கேது
சுக்
சூரிய
அம்சம்
சந்
புத குரு மாந்
செவ்
சனி ராகு
அண்ணன் 1 சுபம்
60000
தொழில்விபரம்: FABRIC MANAGER
சொத்துக்கள் : தோட்டம் 3.5 ஏக்கர் தார்சு வீடு
எதிர்பார்ப்பு : படித்த பெண்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-12 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img