2342
கௌதம் VIP
27 10 1994
12 05 PM
வியாழன்
Pollachi
மகரம்
கடகம்-பூசம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
6ft-182cm
சிவப்பு
75 kg
O+
BE, MBA, PGDLSM
பவழ குலம்
மதுரகாளிஅம்மன் கடத்தூர்
26 years, 10 months,
கேது
சனி(வ)
ராசி
செவ் சந்
லக்
மாந்
குரு சுக்(வ) ராகு சூரிய
புத(வ)
சுக்(வ) ராகு
குரு
அம்சம்
மாந்
சனி(வ) லக்
சந்
சூரிய செவ்
கேது
புத(வ)
ஜாதகர் மட்டும்
5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: சொந்த தொழில் விபரம் நேரில்
சொத்துக்கள் : தோப்பு 5 ஏக்கர் காம்லக்ஸ் வாடகை 50000 மற்றவை நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம் சமதகுதி
பொருந்தும் நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம்,உத்திரம் (கன்னி ராசி), சித்திரை, விசாகம், கேட்டை, புரட்டாதி (மீன ராசி), கார்த்திகை (ரிஷப ராசி), ரேவதி, சுவாதி, மகம், உத்திராடம்.
சுத்த ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-11 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img