2336
சஞ்சித்
28 10 1993
8 54 AM
வியாழன்
Erode
விருச்சிகம்
மீனம்-உத்திரட்டாதி
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
சிவப்பு
62 kg
B.Tech
கண்ணன் குலம்
குலவிளக்கு அம்மன் காளமங்கலம்
27 years, 10 months,
சந்
கேது
ராசி
சனி
லக் ராகு
சூரிய செவ் புத குரு
சுக்
கேது
செவ் புத
அம்சம்
சுக்
சூரிய
லக்
சந் குரு
ராகு
சனி
ஜாதகர் மட்டும்
தொழில்விபரம்: சுயதொழில்
சொத்துக்கள் : மதிப்பு சுமார் 25 கோடி வாடகை 1 லட்சம் மற்றவை நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : சமதகுதி பரிகார செவ்வாய் ராகு கேது ஜாதகம் பொருந்தும்
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-06 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img