2333
மகேஸ்அரவிந்த்
16 1 1995
3 00 PM
புதன்
Dharapuram
கும்பம்
மிதுனம்-புனர்பூசம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
மாநிறம்
84 kg
AB+
Diploma in Instrumentation and Control Engineer
காடை குலம்
அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் பூந்துறை
26 years, 7 months,
கேது
சந்
லக் சனி
ராசி
சூரிய புத
செவ்
சுக் குரு
ராகு
ராகு
லக்
சந்
செவ்
சனி
அம்சம்
புத
சூரிய
சுக் குரு
கேது
அக்கா -1 சுபம்
80000
தொழில்விபரம்: சொந்த ஏஜென்சி நிறுவனம்
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு தொடர்புக்கு - மகேஸ்அரவிந்த் 75023 89440 90806 64244
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம் சுத்தம் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-08-30 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img