2332
செல்வதீபன் ( VIP )
2 6 1994
6 55 PM
வியாழன்
Tirupur
விருச்சிகம்
மீனம்-உத்திரட்டாதி
பாதம் 1
லேட்
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
சிவப்பு
B.Sc
அந்துவன் குலம்
27 years, 2 months,
சந்
செவ் கேது மாந்
சூரிய
புத சுக்
சனி
ராசி
லக்
குரு ராகு
சனி
சுக் மாந்
சூரிய ராகு
அம்சம்
புத குரு லக்
சந் செவ்
கேது
அக்கா 1 சுபம்
1.5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: சொந்த கார்மென்ஸ்
சொத்துக்கள் : தார்சு பங்களா காம்ப்ளக்ஸ் வாடகை 1.5 லட்சம் பூமி 6 ஏக்கர் மொத்த மதிப்பு 15 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : தகுதியான குடும்பம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-08-30 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img