2329
மனோரஞ்சிதம் J S
9 12 1998
9 20 AM
புதன்
Coimbatore
மகரம்
சிம்மம்-மகம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.4in-162cm
சிவப்பு
55 kg
A+
BSC
ஓதாலன் குலம்
கரியகாளியம்மன் பரஞ்சேர்வழி
22 years, 8 months,
சனி
குரு கேது மாந்
ராசி
லக்
சந் ராகு
சுக்
சூரிய புத
செவ்
சுக் செவ் ராகு
சந் குரு சனி
அம்சம்
சூரிய லக் மாந்
கேது
புத
தங்கை-1
தொழில்விபரம்: சாப்ட்வேர் பெங்களுர் ( தற்போது வீட்டில் இருந்து )
சொத்துக்கள் : 3-ஏக்கர்பூமி 20சென்ட் இடத்தில் 2600சதுரடியில் புதியவீடு மதிப்பு1.50 கோடி மொத்த சொத்து மதிப்பு 6 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : ஏதேனும் ஓர் பட்டப்படிப்பு நல்ல வேலை (நிரந்தரம்) நல்ல குடும்பம் சுமார் கோவையிலிருந்து 40கிலோமீட்டர்சுற்றளவிற்குள் பூமி தேவை
பொருந்தும் நட்சத்திரம் 1)பரணி 2) கார்த்திகை 3) பூசம் 4)அனுசம் 5) ஹஸ்தம் 6) சத்யம் பாதம்-1 7) விசாகம்
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-08-26 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img