2327
அபர்ணா
18 4 1988
11 15 PM
திங்கள்
Erode
தனுசு
ரிஷபம்-கார்த்திகை
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
பெண்
முதல்மணம்
மாநிறம்
BE MBA
பொருள்தந்த குலம்
முருங்கை அம்மன் தொட்டியம்பட்டி காங்கயம்
33 years, 4 months,
சூரிய புத குரு
சந் சுக்
ராகு
ராசி
செவ்
கேது
சனி லக்
மாந்
புத
சூரிய செவ்
சனி ராகு
சந்
அம்சம்
சுக் லக்
குரு
கேது
மாந்
தம்பி 1
தொழில்விபரம்: வீட்டில் உள்ளார்
சொத்துக்கள் : சுமார் 15 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : சம தகுதி
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-08-25 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img