2326
சந்தோஷ்
22 8 1994
5 22 AM
திங்கள்
Erode
கடகம்
கும்பம்-சதயம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.11in-180cm
சிவப்பு
73 kg
B+
M Tech,Civil
செங்கண்ணன் குலம்
ஆயி அம்மன்,காங்கயம்
27 years, 0 months,
கேது மாந்
செவ்
சந் சனி
ராசி
லக்
சூரிய புத
குரு ராகு
சுக்
சூரிய ராகு
சந் குரு சனி
அம்சம்
சுக் மாந்
லக்
புத
செவ்
கேது
தம்பி 1
65000
தொழில்விபரம்: தனியார் நிறுவனம் அதானி குழுமம்
சொத்துக்கள் : 3000 S feet -House-Erode 3000. S feet- Site -Erode 1.5 Acre Site - வெள்ளகோவில் 2.0 . Acre - AgrI land- Udumalpet
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல படித்த அழகான பெண்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-08-22 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img