2325
கோகுல் ( மருத்துவர் )
6 2 1992
3 44 AM
வியாழன்
Coimbatore
தனுசு
கும்பம்-சதயம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
MD
ஆந்தை குலம்
29 years, 6 months,
கேது
சந்
ராசி
சூரிய புத சனி
குரு(வ)
லக் சுக் ராகு செவ் மாந்
சனி
புத லக்
கேது சந்
அம்சம்
சூரிய
ராகு
செவ் மாந்
சுக்
குரு(வ)
அண்ணன் 1 சுபம்
110000
தொழில்விபரம்: மருத்துவர் பெங்களூர்
சொத்துக்கள் : மதிப்பு 12 கோடி வாடகை 2 லட்சம்
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர்
பொருந்தாத நட்சத்திரம் ரோகிணி அஸ்தம் திருவோணம் திருவாதிரை சுவாதி சதயம் தவிர்க்கவும்
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-08-22 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img